Ayurveda

Ayurveda betyder livskunskap och målet är att skapa balans i både kropp och sinne. Symptom på obalans kan vara att man är sjuk, deprimerad eller bara känner sig allmänt hängig. För att uppnå balans är det viktigt att man förstår hur man fungerar som person och vad de egna gränserna går. Detta leder i sin tur till ökad livskavlité. I ayurvedan ingår bland annat levnadsråd, kostråd, olika typer av behandlingar som massage och andningsövningar, meditation, yoga eller avspänning.Med hjälp av samtal och tester tar en hälsovägledare reda på vilken dosha (kroppstyp) du är. Med de olika doshorna följer levnadsråd som vilken mat du bör äta, vad du mår bättre av att undvika eller vilken träning som passar just dig.

Vata, pitta och kapha är kroppstyper som ingår i livsfilosofin Ayurveda. Med kost, motion och rutiner anpassade till just din kroppstyp kan du uppnå balans i livet.

Kroppstypskombinationer

De flesta personer har en kroppstyp som är en kombination av två doshor (vata, pitta, kapha). Oftast dominerar en av dessa, med den andra som underordnad kvalitet. Hur varje individ uttrycker sin kombination är förstås unikt, men beroende på vilken dosha som är dominant respektive underordnad finns ändå några viktiga kännetecken. Det tycks som om den dominerande doshan ofta påverkar den fysiska kroppens konstitution i någon högre grad än den underordnande.

 

 
 
 

Ayurveda

Kontakta mig

Jag återkommer så fort jag får möjlighet.

 

Namn

E-post

Meddelande