KAPHA – en fast punkt

Vanliga fysiska drag

 • Tjockt underhudsfett, kraftig benstomme, välutvecklad muskulatur
 • Tjockt, rikligt, ofta vågigt och mörkt hår, tenderar att bli fett
 • Kraftigt byggd, tendens till övervikt
 • Långsamt rörelsemönster

Vanliga sinnelag

 • Stabil och pålitlig
 • Behöver tid för att lära sig saker, har mycket gott minne
 • Kan vara lite långsam, men är förnöjd
 • Omhändertagande, tålmodig och kärleksfull
 • Har ett behagligt och vänligt sätt och en mild, mjuk utstrålning

Genom sin stabilitet och sätt att vara betraktas hon av andra som en fast punkt att lita till. Man mår bra av att vara tillsammans med en balanserad kapha.

Hon tycker om att njuta av god mat och en harmonisk miljö och tillbringar därför mycket tid i sitt ombonande hem, gärna med gäster eftersom hon ofta har vänner på besök.

En kapha tävlar inte gärna, utan går sin egen väg och har sitt eget tempo. När hon ska svara på en fråga behöver hon tänka igenom saken noga för att komma fram till ett svar. Hon är omsorgsfull och pålitlig och en bra vän.

En kapha kan gå för långt i sitt omhändertagande av andra. Kapha är typen som förlåter otrogna män/kvinnor eller falska vänner och som blir lurad om och om igen. Konflikter är mycket obehagliga för en kapha och hon gör nästan vad som helst för att undvika dem. Känner hon sig missnöjd säger hon det ofta inte utan tröstar sig istället, ofta med mat och sötsaker. Hon behöver se upp med att inte låta andra gå över hennes gränser och istället lära sig att säga ifrån så att hon får sina egna behov tillgodosedda. En kapha i balans är nöjd med saker och ting som de är och söker inte förändring, i obalans blir hon passiv och vågar inte ändra på någonting. Hon kan lida av trygghetsnarkomani och undvika all form av utveckling. I obalans har hon en tendens till melankoli och svårmod, som ibland utvecklar sig till depression, en typisk kaphadiagnos.

Kaphapersoner behöver lära sig att välja just det som hon är räddast för – utmaning, stimulans och förändring – eftersom också dessa kvaliteter är en viktig del av livet. Förändring är oundviklig och med tillräcklig medvetenhet kan hennes förnöjsamhet då bli en stor tillgång.

KAPHA, fundera över följande:

 • Hur reagerar du i allmänhet på förändring och utmaningar?
 • När känner du dig som mest kärleksfull?
 • Vad känner du är viktigast för att du ska må bra på det emotionella området?
 • Vilken är din svara fysiska punkt?
 • Vilken är din svaga emotionella/psykiska punkter?

 

Kontakta mig

Jag återkommer så fort jag får möjlighet.

 

Namn

E-post

Meddelande