Ayurveda Rådgivning

Utifrån ett ayurvediskt perspektiv observeras kropp, sinne och beteende med hjälp av samtal, hälsoformulär, puls- nagel- och tungdiagnostik. Det kompletteras med en doshatest (kroppstyp bestäms) i form av ett frågeformulär. Konsultationen avslutas med råd som kan omfatta dagliga rutiner, livsstilsförändringar, stresshantering, motion, kost, motivation/målbildsträning mm.

En konsultation kostar 1200 kr och tar ca 1,5 - 2 tim. Ett uppföljningssamtal via telefon ingår. Återbesök (inom 4 månader, konsultationstid ca 30-45 min): 300kr.

 

Rådgivning Ayurveda

Kontakta mig

Jag återkommer så fort jag får möjlighet.

 

Namn

E-post

Meddelande